Sjekker lyset hos eldre

Har du nok lys?

Sviktende syn og dårlig belysning i hjemmet er en farlig kombinasjon.

For første gang kartlegges lysforholdene hjemme hos norske 75-åringer. Hver femte pensjonist i Norge ser så dårlig at de har vanskelig for å utføre dagligdagse gjøremål.

Viktig med nok lys
Svekket syn fører til mange fallulykker og kostbare bruddskader, ifølge Norges Blindeforbund.  Kvinner over 80 år utgjør rundt halvparten av de 800 nordmennene som dør i fallulykker hvert år. Årsaken til ulykkene er ofte dårlig balanse, sviktende syn og dårlig belysning.

Les mer om denne saken her!